Animace

 

Video shrnuje nejdůležitější dějinné okamžiky Opavska od doby ledové až po vznik Československa. Ukazuje vznik sídel, průběh válečných operací, ale také proměnu krajiny v důsledku průmyslové revoluce.

Námět: Jiří Neminář, Radim Lokoč
Scénář: Jiří Neminář, Radim Lokoč, Dalibor Halátek
Komentář: René Šmotek
Hudba: Martina McCullough
Zvuková produkce: Michal Černý
Vyrobila: Kateřina Pražáková
2022
  

 Pravěk

 

Jak vypadalo území Opavska a Hlučínska v pravěku, ukazuje krátký film z cyklu Hlučínská vlastivěda.

Námět: Jiří Neminář, Radim Lokoč
Scénář: Jiří Neminář, Radim Lokoč, Dalibor Halátek
Komentář: René Šmotek
Hudba: Martina McCullough
Zvuková produkce: Michal Černý
Vyrobila: Kateřina Pražáková
2022

 

 Vznik sídel

 

Video ukazuje vznik a vývoj sídelní struktury na území Opavska a Hlučínska ve středověku.

Námět: Jiří Neminář, Radim Lokoč
Scénář: Jiří Neminář, Radim Lokoč, Dalibor Halátek
Komentář: René Šmotek
Hudba: Martina McCullough
Zvuková produkce: Michal Černý
Vyrobila: Kateřina Pražáková
2022

 

 Válečná tažení

Války a průchody armád po staletí ovlivňovaly životy lidí na území Opavska a Hlučínska. Jejich stručný přehled naleznete ve videu.

Námět: Jiří Neminář, Radim Lokoč
Scénář: Jiří Neminář, Radim Lokoč, Dalibor Halátek
Komentář: René Šmotek
Hudba: Martina McCullough
Zvuková produkce: Michal Černý
Vyrobila: Kateřina Pražáková
2022

 

 Průmyslová revoluce

Pod názvem průmyslová revoluce se označuje série procesů a jevů, které zásadně proměnily podobu společnosti i krajiny. Právě urbánní, ekologické, dopravní a hospodářské dopady shrnuje náš krátký film.

Námět: Jiří Neminář, Radim Lokoč
Scénář: Jiří Neminář, Radim Lokoč, Dalibor Halátek
Komentář: René Šmotek
Hudba: Martina McCullough
Zvuková produkce: Michal Černý
Vyrobila: Kateřina Pražáková
2022