Lichnovský staví továrnu v Chuchelné

Továrnu na zpracování lnu založil na okraji Chuchelné v roce 1907 kníže Karl Max Lichnovský (1860–1928). Měl se v ní zpracovávat len pěstovaný na jeho zdejším panství. První pole byla pokusně oseta lnem v roce 1908. Přes nesmělé počátky se podnik rychle rozrostl a v době první světové vály se již jednalo o nejmodernější závod toho typu v celé Evropě. Podnik patřil k nejdůležitějším zaměstnavatelům v regionu. Ještě v roce 1921 zde pracovalo téměř 420 zaměstnanců, zejména žen, které měly oproti mužům omezenější možnosti pracovního uplatnění. 

TextyTextyVideoVideoGalerieGalerie