Připojení Hati a Píště

Vzhledem k umělému vytvoření severní hranice Hlučínska bylo u několika obcí nejasné, ke kterému státu mají připadnout. Dělicí linie je totiž často přetínala napůl. Nakonec se celý spor týkal přináležitosti tří obcí: Píště, Ovsišť a Hati. O jejich přičlenění k Československu se jednalo bezmála tři roky, dokud nebylo stanoveno rozhodnutí, že Ovsiště zůstanou v Německu, zatímco zbylé dvě obce získá Československo.

TextyTextyGalerieGalerieKvízyKvízyKvízyKvízy