Přivedení železnice

Budování železniční sítě přineslo do Evropy během první poloviny 19. století dalekosáhlé změny a zásadním způsobem podpořilo proces industrializace. I dosud převážně zemědělsky orientované oblasti získaly napojením na dálkové trasy nové možnosti rozvoje. Rozšiřující se síť tratí umožnila rychlejší přepravu osob, surovin, zboží, ale také informací. Technické novinky a průmyslové vymoženosti měly od této chvíle šanci pronikat mnohem rychlejším tempem také na venkov. 

TextyTextyVideoVideoGalerieGalerie