První hasičský sbor v regionu

Požáry patřily od nepaměti vedle epidemií, válek či neúrody k největším hrozbám. Ztráty na životech sice nebývaly vysoké, ale vypukl-li požár, padla mu za oběť často i polovina vesnice nebo města. Až do 19. století bývala totiž jejich zástavba povětšinou dřevěná, se šindelovou či doškovou střechou. Zemský zákon pro pruské Slezsko z roku 1873 uložil za povinnost všem obcím, které mají více než padesát domů, aby zřizovaly dobrovolné hasičské sbory. Ale trvalo několik desetiletí, než se podařilo znění zákona naplnit. První dobrovolný sbor na území dnešního Hlučínska vznikl v Hlučíně roku 1881. Následovalo založení sborů v Dolním Benešově a Sudicích (oba 1886), Zábřehu (1889), Štěpánkovicích (1893), Kobeřicích (1898) či Oldřišově (1899). Ve většině ostatních obcí byly sbory zřízeny v prvním desetiletí 20. století.

TextyTextyGalerieGalerieKvízyKvízyKvízyKvízy