První světová válka

S jistou mírou nadsázky by se dalo říci, že Evropa do válečné vřavy přitančila v rytmu valčíku. Poslední velký konflikt se na kontinentu odehrál v době Napoleonova pokusu o vytvoření impéria. Možná i tato skutečnost způsobila, že lidé zapomněli, co vše s sebou válka přináší. Zejména vojenské špičky ustrnuly ve staromódním způsobu myšlení. Armády odjely na fronty s naprosto nevyhovující výzbrojí i vybavením. Ani způsob vedení boje neodpovídal novým možnostem. Ačkoliv státy zareagovaly na výdobytky moderní doby a zavedly do výzbroje nové vynálezy jako kulomety, bojové plyny či letadla, výsledkem bylo dennodenní masakrování vojáků na obou stranách. Kombinace zastaralé taktiky a moderních technologií vyhubila téměř celou jednu generaci mužů. V zákopech první světové války tak symbolicky skončilo 19. století s veškerým svým duchem a způsobem myšlení. Po jejím ukončení byl svět již zcela jiný, a nejen díky obrovským geopolitickým změnám.

TextyTextyGalerieGalerieKvízyKvízyKvízyKvízyKvízyKvízy