V Československu postaven první bunkr

Železobetonové objekty stálého opevnění patří k symbolům českého pohraničí. Jejich výstavba začala na samém sklonku roku 1935 právě na Hlučínsku. V následujících třech letech pak bylo vybudováno dalších 250 těžkých objektů a 10 000 lehkých objektů. Celý rozsáhlý opevňovací systém nebyl nikdy dokončen, protože se téměř všechny pevnosti ocitly po uzavření Mnichovské dohody v Německu.

TextyTexty