Čtvrtohorní zalednění

Během ledových dob ve starších čtvrtohorách (před cca 500 až 120 tisíci lety) byla oblast dnešního Hlučínska opakovaně pokryta ledovcem. Jednalo se o okraj rozlehlého pevninského ledovce, tzv. severoevropského ledovcového štítu. Tento ledovec vznikl na Skandinávském poloostrově a v Karélii (území při dnešní finsko-ruské hranici), odkud se šířil do jižnějších částí Evropy. Ve střední Evropě se zastavil o hřebeny hor. Na území současného Moravskoslezského kraje zastavily postup ledovce Zlatohorská vrchovina, Nízký Jeseník a Moravskoslezské Beskydy.

TextyTextyVideoVideoGalerieGalerie