Doba bronzová

Oblast dnešního Hlučínska byla v době bronzové osídlena především v mladším a pozdním období obyvateli, kteří jsou díky svým rozsáhlým pohřebištím dnes označováni jako lid kultury popelnicových polí (v případě českého Slezska pak lužických popelnicových polí). Nálezy z Hlučínska úzce souvisí s osídlením na dnešní polské straně hranice a pochopitelně celkově s Opavskem. Lidé tehdejší doby si již stavěli opevněná hradiska, své mrtvé spalovali a popel (často uložený v nádobě) pohřbívali na rozsáhlá pohřebiště.

TextyTextyGalerieGalerie