Pravěké osídlení

Výraznou změnu ve způsobu života přineslo období označované jako neolit nebo mladší doba kamenná. Z Předního východu se do Evropy, a tedy i do oblasti dnešního Hlučínska, rozšiřovala znalost zemědělství a chovu zvířat. Lidé si již jídlo neopatřovali jen lovem a sběrem, ale především cíleným vysazováním plodin, především obilí (pšenice dvouzrnky nebo ječmene). Soustavná práce připoutala člověka k obdělávané půdě. Zemědělci budovali pevná obydlí, která již vyžadovala kvalitnější stavební materiál. Ten bylo třeba získat mimo jiné i kácením stromů. Mýcení lesních ploch bylo zásadní pro následnou výstavbu osad a osetí polí.

TextyTextyVideoVideoGalerieGalerie