Vznik černého uhlí

Černé uhlí vzniklo v dnešní hornoslezské pánvi přibližně před 320 miliony lety v období zvaném svrchní karbon. Vytvořilo se z nahromaděné hmoty stromovitých kapraďorostů, jejichž kmeny zapadly do mělkého močálu. Bez přístupu vzduchu se v něm postupně přeměnily na rašelinu a nakonec na uhlí. Jedny z největších evropských uhelných slojí, které vystupují na zemský povrch, se nacházejí na kopci Landeku. Snadná dostupnost zdejšího uhlí zásadně ovlivnila historický, ekonomický a sociální vývoj celého okolního regionu na více než dvě staletí moderní doby.

TextyTextyGalerieGalerie