Vysídlení

Události druhé světové války zapříčinily rozsáhlé geopolitické změny ve východní Evropě a současně ospravedlnily etnickou homogenizaci do té doby národnostně rozmanitých států. Prvořadým se stal požadavek na vysídlení německého obyvatelstva, které následně proběhlo na území Československa, Polska, Maďarska, Rumunska, Jugoslávie, ale i Sovětského svazu. Ačkoliv hrozilo plošné vysídlení i Hlučínsku, nakonec nebylo uplatněno.

TextyTexty