Barokní zbožnost

V roce 1725 byla uprostřed náměstí v Hlučíně postavena kaple sv. Jana Nepomuckého. Stavba to byla nevelká a z architektonického hlediska dosti jednoduchá, ba všední. Přesto bylo její vybudování památným okamžikem. S touto stavbou dorazila barokní kultura i do Hlučína, který do té doby platil za provinční zaostalé městečko. Teprve tehdy pronikly do regionu velkolepé katolické církevní slavnosti. Náboženský život se úzce propojil s výtvarným uměním, hudbou i literaturou a na vesnicích začaly být budovány nové barokní kostely s bohatou výzdobou a vztyčovány sochy svatého Jana Nepomuckého.

TextyTextyVideoVideoVideoVideoVideoVideoGalerieGalerieKvízyKvízyKvízyKvízyKvízyKvízy