Lichnovští kupují Chuchelnou

K nejvýznamnějším rodům spjatým dlouhodobě s prostředím jižního Ratibořska patří Lichnovští z Voštic. Bernard Jiří Lichnovský koupil v roce 1608 vsi Chuchelnou a Strahovice a položil tak základy více než 300 let trvajícího sepětí rodu s tímto regionem. Z řad Lichnovských vzešla řada důležitých osobností. Uplatnili se jako diplomaté, významní církevní hodnostáři, armádní důstojníci či spisovatelé, milovníci kultury a umění. Jejich panství a majetkové državy se řadily mezi největší v Horním Slezsku.

TextyTextyGalerieGalerieKvízyKvízy