Rozdělení opavského vévodství

Když roku 1365 přibližně v sedmasedmdesáti letech umíral vévoda Mikuláš II., měl za sebou naplněný život. Byl panovníkem dvou knížectví, úspěšným politikem a rozmnožitelem světských i církevních statků. Zplodil čtyři syny, z nichž nejmladší přišel na svět až krátce po jeho smrti. Příznivá vladařská bilance měla však i odvrácenou stranu. Vévodův okázalý život a velkorysá politika zapříčinily nemalé zadlužení, které zatížilo komorní pokladnu. Také vysoký počet mužských potomků přinášel nelehký problém, a sice jak dědictví vhodně a spravedlivě rozdělit.

TextyTextyGalerieGalerieKvízyKvízyKvízyKvízy