Rozdělení Slezska

Od 14. století bylo Slezsko součástí českého státu. Jednalo se o jeho druhou největší a nejbohatší zemi. Zásadní zvrat ovšem přinesl rok 1740, kdy pruský král Fridrich zpochybnil nárok arcivévodkyně Marie Terezie na českou korunu. Vojensky se zmocnil Slezska a téměř celé jej ovládl. Hasburské říši zůstaly jen nepatrné zbytky v Jeseníkách, okolo Opavy a Těšínsko. Začala se psát nová kapitola slezských dějin, která přinesla bouřlivý hospodářských rozmach, náboženskou toleranci, ale i národnostní třenice, ozbrojené konflikty a masové přesuny obyvatel.

TextyTextyVideoVideoGalerieGalerieKvízyKvízyKvízyKvízyKvízyKvízy