Vznik opavského vévodství

Opavské vévodství vzniklo roku 1318, když jej český král Jan Lucemburský uděllil v léno příslušníku vedlejší linie přemyslovského rodu Mikulášovi II. Navázal tak na stav, kdy Opavsko určitou dobu náleželo nemanželskému synu Přemysla Otakara II. Mikulášovi. Vznikla nová samostatná jednotka v rámci českého státu, jež byla po následující jedno století pevně spjata s místními Přemyslovci. Opavské vévodství formálně existovalo až do roku 1918.

TextyTextyGalerieGalerieKvízyKvízy