Zakládání sídel

Síť sídel (měst a vesnic), jak ji na Hlučínsku v současnosti známe, se začala utvářet ve vrcholném středověku. Nejstarší písemná svědectví o konkrétních sídlech pocházejí z první poloviny 13. století. Noví obyvatelé (kolonisté) přicházeli převážně z Moravy a částečně i z německých regionů tehdejší Svaté říše římské. Ke konci 14. století již existovala většina zdejších obcí a jejich rozmístění se od té doby příliš nezměnilo. Některé menší osady či dvory byly zakládány také v dalších staletích, jiná sídla naopak zanikla. Proč a jakým způsobem tato sídla zanikla, často nevíme. Někdy se tak stalo sloučením se sousedním větším sídlem, jindy v důsledku živelní pohromy nebo vypleněním nepřátelskými vojsky.

TextyTextyVideoVideoGalerieGalerie