Založení Hlučína

Zatímco v jižní a západní Evropě přetrvalo městské osídlení již z dob antiky, střední Evropa si na nový způsob uspořádání sídel a jejich právní rámec musela počkat až do 13. století. Do té doby zde lidé žili na vesnicích a v opevněných hradištích. Teprve během 13. století začala ve středovýchodní Evropě vyrůstat hustá síť měst, která existuje dodnes. Byla to převratná novinka, která v mnoha ohledech posunula ekonomiku, právní řád, ale i kvalitu života. Města se stala středisky výroby, obchodu a z hlediska své správy představovala první náznak demokracie.

TextyTextyVideoVideoGalerieGalerieKvízyKvízyKvízyKvízy