O projektu

 

Realizátor projektu Místní akční skupina Hlučínsko z.s.

 1 MAS Hlucinsko logo 

Partner projektu Muzeum Hlučínska.

 LogoMH 65

 

Aktivita spolupráce v oblasti Udržení a rozvoje regionální identity vzniká v rámci projektů Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111 a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123, které jsou realizovány a financovány s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

EU MSMT 

 

Produkce: Mgr. Radim Lokoč, Ph.D., PhDr. Jiří Neminář

Autoři textů: PhDr. Jiří Neminář, Mgr. Radim Lokoč, Ph.D., PhDr. Jiří Jung, Ph.D., Mgr. Jan Gromnica, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., Mgr. Zbyněk Moravec, PhDr. Ondřej Haničák, Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D., Bc. et Bc. Jakub Kubačka, Mgr. Metoděj Chrástecký

Rešerše: Mgr. Dalibor Halátek, Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., PhDr. Dalibor Prix, CSc., Mgr. Marek Skupien, Mgr. Martin Sosna, Mgr. Jiří Peterka

Odborný recenzent: PhDr. Michal Kurz

Jazykové korektury: Mgr. Markéta Kouřilová, Mgr. Michaela Lokočová

Grafický design webu: MgA. Kateřina Pražáková

Grafická úprava obrazových a výukových materiálů: Mgr. Martin Feikus

Ilustrace: Radka Josková, MgA. Kateřina Pražáková

Animace: MgA. Kateřina Pražáková

Videa: Mgr. Kamil Vitásek

Mapy: Bc. Tomáš Mühr, Mgr. Martin Feikus

Překlady: Mgr. Eva Cieślarová, Ph.D.

Edukační hra, kvízy: Čeněk Štrichel

Webdesign, webmaster: Vítězslav Němec, Vratislav Dlabaja

 

Spolupracující instituce: Národní památkový ústav, Státní okresní archiv v Opavě, Slezské zemské muzeum, Zámecké muzeum v Kravařích, Zemský archiv v Opavě, Za Opavu

Poděkování: Petr Barč, RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D., Mgr. Soňa Králová, Bc. et Bc. Jakub Kubačka, PhDr. Karel Müller, Bc. et Bc. Hana Paverová, PhDr. Dalibor Prix, CSc., Mgr. Marek Skupien, Mgr. Martin Sosna, Mgr. Kamil Vitásek

GalerieGalerie