Počátek dolování uhlí

Využívání kamenného, tedy černého uhlí jako topiva máme díky archeologickým nálezům z Landeku doloženo již u pravěkého člověka. Průmyslová těžba však započala až na konci 18. století a nepřetržitě trvala až do roku 1994, kdy byla na Hlučínsku ukončena. Dolování a následné zpracování uhlí zásadně poznamenalo celý region. Celé generace lidí nalézaly obživu v dolech nebo v přidružených provozech. Povrchové stavby důlních děl vtiskly krajině specifický ráz, na řadě míst navíc došlo vlivem poddolování ke znatelným poklesům terénu.

TextyTextyVideoVideoGalerieGalerieKvízyKvízyKvízyKvízyKvízyKvízy